Duo Kaos (IT), Time to Loop

Se billeder fra årets festival på Bornholm

Mellem hjul og akrobatik skaber de en historie om bevægelse, transformation og poesi. At bygge og ødelæggel er en del af den samme mekanisme, og hvert medlem forsøger på sin egen måde at gøre kaos til harmoni. Et synkroniseret spil, i konstant balance, der påvirker alt ud over sig selv. Ved at opløse og gendanne mulighederne for forskellige greb, ved at knytte dem – og løsne dem fra hinanden, finder de altid vej til en ny handling. Begge karakterer begynder med lethed og romantik at forstå, at den ene ikke kan erstatte den anden, og sammen er de i stand til at skabe den perfekte LooP.

Between the wheels and acrobatics, they create a story about movement, transformation and poetry. Building and destroying are part of the same mechanism and each member, in its own way, tries to turn chaos into harmony. A synchronized game, in constant balance affecting everything beyond itself. Breaking down and reassembling the possibilities of different catches, by hooking them to –  and detaching them from each other, they always find a way for new action. Both characters, with lightness and romanticism, begin to understand that one cannot replace the other and together they are able to create the perfect LooP.

https://www.duokaos.com/timetoloop-english

Varighed/Duration: 30 min

 

 

  • Categories: .