We are sorry to announce, that there will be no BIGFestival in 2024

But don’t despair! You can experience the Danish theater group “Dansk Rakkerpak”s newest performance on Bornholm, July the 26.th, 27.th and 28.th, 2024:

BALDER AND THE DRAGON (scroll down for more info)

BIGFestival need volunteers to prepare for the festival during the winter months: Make contracts with artists, arrange for travel and accommodation, solve technical and practical requirements related to the festival and do fundraising for half a million DKK, which involves being in dialogue with sponsors, state and municipality. Festival organiser Thomas Danielsen has been solely responsible for this work i 2022 and 2023. Helene Høm has been responsible for PR and catering both years.

We need time to consider the future of BIGFestival – and time to focus on our own artistic work again.

We want to express our deep gratitude for our loyal audience, our regular partners, all the foundations, our many volunteers during the festival days – and all the international performers so far!
Thomas Danielsen and Helene Høm, Undreværket

 

Vi er kede af at oplyse, at der ikke kommer til at være BIGFestival i 2024

Men fortvivl ikke! Du kan nemlig opleve “Dansk Rakkerpak”s nyeste forestilling på Bornholm den 26., 27. og 28. Juli 2024:
BALDER OG DRAGEN (scroll ned for mere info)

BIGFestival mangler frivillige kræfter til at forberede festivalen i vintermånederne: Lave kontrakter med kunstnere, sørge for rejse og indkvartering, løse tekniske og praktiske krav i forbindelse med festivalen og lave fundraising for ca. en halv mio. kr, bla. ved at være i løbende dialog med sponsorer, stat og kommune.
Festivalarrangør Thomas Danielsen har i 2022 og 2023 stået alene for det. Helene Høm har stået for PR og catering begge år.

Vi har brug for tid til at overveje BIGFestivalens fremtid – og tid til at fordybe os i vores eget kunstneriske virke igen.

Vi ønsker at udtrykke dyb taknemlighed for vores trofaste publikum, vores faste samarbejdspartnere, alle fondene, vores mange frivillige i festivaldagene – og alle de internationale optrædende til nu!
Thomas Danielsen og Helene Høm, Undreværket

Balder og dragen af Dansk Rakkerpak, 2024:

Et udendørs middelalderspil for voksne og børn fra 6 år

På sit dødsleje gør Balders far ham arveløs. Balder pakker sin luth og sine få ejendele og drager til den store by. Indenfor murerne hersker kongens soldater. Der er præster og vækkelsesprædikanter, men intet arbejde at få. Balder er sulten og fortvivlet, men så går et gardin til side og han ser den skønne prinsesse. Balder sætter sig og spiller romantiske toner. Prinsessen hører ham og bliver smaskforelsket.

Dagen efter er der ridderturnering. Præmien er prinsessen og det halve kongerige, men først skal en frygtelig drage bekæmpes. Ved skæbnens ugunst (eller gunst) får Balder distraheret en ridder, der mister sit hoved. Kort tid efter er Balder blevet væbner for turneringens vinder og på vej ud for at slå dragen ihjel…

Balder and the dragon by Dansk Rakkerpak, 2024
An outdoor medieval show for adults and children aged 6 and up

On his deathbed, Balder’s father disinherits him. Balder packs his lute and his few possessions and heads to the great city. Within the walls, the king’s soldiers rule. There are priests and revivalist preachers, but no work to be found. Balder is hungry and desperate, but then a curtain opens and he sees the beautiful princess. Balder sits down and plays romantic tunes. The princess hears him and falls madly in love.

The next day there is a knight tournament. The prize is the princess and half the kingdom, but first a terrible dragon must be fought. By a twist of fate (or favour), Balder distracts a knight who then loses his head. Soon after, Balder has become the squire of the tournament winner and is on his way to slay the dragon…

Arranged by:  Teaterforeningen Bornholm

 

Instruktion/Director(s): Niels Grønne og Troels Hagen Findsen

Historie/Story: Niels Grønne og holdet

Dramaturg/ Dramaturgie: Jane Rasch

Scenograf/Set designer: Christian Q. Clausen

Kostumer/ Costumes: NadjaViga V. E. Jensen

Komponist/ Composer: Bastian Popp

Link to Dansk Rakkerpak

.