Vellykket festival med højt niveau i 2023!

(Foto Andreas Aae/Peponi)

Mere end 6000 publikummer så teater, da BIGFestival 2023 løb af stablen den 28.-30 juli. Otte grupper fra hele Europa opførte i alt 24 forestillinger i de tre byer Gudhjem, Rønne og Hasle – alt sammen gratis for publikum.

Vejrguderne var gode ved festivalen med lunt og vindstille vejr det meste af weekenden, og den traditionelle åbningskabaret på Gudhjem Havn fredag kunne ikke have fået bedre betingelser. Mere end 600 publikummer var mødt op for at se kabaret, der traditionen tro byder på ”smagsprøver” fra alle BIGFestivalens forestillinger: Der var både havblik, og den smukkeste solnedgang man kunne tænke sig, da de optrædende blev blev sejlet ind til scenen fra søsiden af turbåden M/S Thor.

A successful festival in 2023! More than 6000 people saw theatre, when BIGFestival 2023 took place from July 28-30. Eight theatre groups from all over Europe performed a total of 24 shows in the three towns of Gudhjem, Rønne and Hasle – all free of charge to the public.

The weather was kind, warm and with no wind, most of the weekend, and the traditional opening cabaret at Gudhjem Harbour on Friday couldn’t have had better conditions. More than 600 spectators turned up to see the cabaret, which traditionally offers “extracts” from all BIGFestival´s performances: There were no wind and the most beautiful sunset imaginable, as the performers were sailed to the stage from the sea side by the tour boat M/S Thor.

 

(Fotos: Helene Høm, Undreværket)

Ros for årets program

Vi har fået meget ros for årets program, og vi er glade for, at det kunstneriske niveau har været utroligt højt i år. Programmet var meget alsidigt i forhold til genrer og udtryk: Fra de komiske improvisationer i gaden til ekvilibristisk nycirkus med kanonhøj energi og nogle både eksistentielle og poetiske scenekunstneriske perler. Der har været plads til det hele.. også slagregn og et par aflysninger!

Vi måtte aflyse Paolo Nani´s  ”Magiske Jekyll” lørdag, som til gengæld søndag tiltrak cirka 500 publikummer. Også forestillingen ”Kickstart” af den finske nycirkus-trup Arctic Ensemble blev aflyst lørdag pga. slagregn. De leverede til gengæld et brag af en forestilling søndag formiddag, hvor cirka 650 tilskuere kvitterede med stående applaus fra de fuldstændigt proppede publikumsbænke i Holkadalen.

I Hasle gik mere end 300 tilskuere til ”Jane Blond” af Dansk Rakkerpak glip forestillingens sidste 10 minutter pga. regn lørdag. Søndagen bød på det bedst tænkelige festival vejr, sol og let vind til alle dagens ni opførelser.

Praise for the 2023 programme: We have received a lot of praise for this year’s programme, and we are pleased that the artistic level was incredibly high this year. The programme was very versatile in terms of genres and expressions: From comic improvisations in the streets to equilibristic contemporary circus with high energy and some both existential and poetic stage performances. There were room for everything… including hard rain and a few cancellations!

We had to cancel Paolo Nani’s “Magical Jekyll” on Saturday, which on Sunday attracted around 500 spectators. The performance “Kickstart” by the Finnish contemporary circus troupe Arctic Ensemble in Holkadalen was also cancelled on Saturday due to hard rain. However, they delivered a spectacular performance on Sunday morning, where approximately 650 spectators gave a standing ovation from the packed audience benches. In Hasle, more than 300 spectators for”Jane Blond” by Dansk Rakkerpak missed the last 10 minutes of the performance due to hard rain. Sunday offered the best festival weather imaginable, with sunshine and light winds for all nine shows!

Platform for internationale netværk

(Fotos: Helene Høm /Thomas Danielsen, Undreværket)

Det er en kæmpe fornøjelse for os, at Gudhjem og Undreværket hvert år bliver samlingspunkt for 20-30 internationale kunstnere på højt professionelt plan.

Det er unikt for BIGfestival, at kunstnerne laver en fælles åbningskabaret, der fungerer som levende program katalog for publkum. Ideen stammmer fra festivalens ophavnsmand Niels Peter Kløft, og findes ikke på andre festivaler i Europa. Via kabareten når kunstnerne at se hinandens udtryk og stil og lærer hinanden at kende rent fagligt. Det skaber netværk , venskaber og professionelle forbindelser på kryds og tværs.

Af samme grund vælger vi også i Undreværket – der drives af Thomas Danielsen og Helene Høm – at samle de gæstende kunstnere over både morgenmad og aftensmad i Undreværkets lokaler på Kirkevej i Gudhjem.
Vi laver al maden selv, og den er både visuelt og ernæringsmæssigt en fest. Kunstnerne mødes over sund og smukt serveret mad efter en lang dags arbejde under vind og vejr. Det er alt sammen netværksskabende på et internationalt plan, og det er grunden til, at Undreværket i 2022 gik ind i at organisere BIGFestivalen, der oprindelig blev startet af Niels Peter Kløft og Jette Glavind Pedersen i 2011.

En kæmpe og dybfølt tak til Carla Kiefer fra Studio Kiba (Schweiz), der som frivillig er med til at gøre bespisningen under festivalen til en uforglemmelig oplevelse, både for de optrædende og de frivillige. Også en kæmpe tak til alle sponsorer og festivalens mange frivillige hjælpere, samt Grønbechs Gård og Bornholms Biblioteker!

Tusind tak til alle skuespillere og artister, som tog rejsen til Bornholm og optrådte.

Tak til samtlige fonde og støttegivere, der gør det muligt at lave en teaterfestival på højt plan for et bredt publikum på Bornholm!

A platform for international artist networks: It is a great pleasure for us, that Gudhjem and Undreværket each year become a gathering point for 20-30 international artists at a high professional level.

It is unique for BIGfestival, that the artists create a common opening cabaret that serves as a live programme catalogue for the audience. The idea originates from the festival’s initiator Niels Peter Kløft and is not found at other festivals in Europe. Through the cabaret, the artists get to see each other’s expressions and styles and get to know each other professionally. This creates networks, friendships and professional connections across the world.

We also gather the visiting artists for both breakfast and dinner at Undreværket’s premises on Kirkevej in Gudhjem.
We make the food ourselves, and it’s a feast both visually and nutritionally. The artists meet over healthy and beautifully served food after a long day’s work in wind and weather. By doing so, we wish to create the best opportunities for networking internationally, which is also why Undreværket in 2022 agreed to organise the BIGFestival, originally initiated by Niels Peter Kløft (Dansk Rakkerpak) and Jette Glavind Pedersen (Teaterforeningen Bornholm) in 2011.

A huge and heartfelt thanks to Carla Kiefer from Studio Kiba (Switzerland), who as a volunteer helps to make the catering during the festival an unforgettable experience for both performers and volunteers. Also huge thanks to all sponsors and the festival’s many volunteer helpers, as well as Grønbechs Gård and The Bornholm Libraries!

Thanks to all the actors and artists who travelled to Bornholm and performed.

Thanks to all the foundations and supporters who make it possible to create a high-level theatre festival for a broad audience on Bornholm!

*******************

2023 var støttet af / 2023 was supported by: Statens Kunstfond, Dansk Artistforbund og Bornholms Regionskommune, samt Teaterforeningen Bornholm, Undreværkets Kunst- og Kulturforening, Musik- og Teaterrådet i Bornholms Regionskommune, Bornholms Folkebiblioteker, Aase og Einar Danielsens Fond, William Demant Fonden, Sparekassen Bornholms Fond, Bornholms Brand, Brd. E., S., & A. Larsens Legat, BRK’s Bypuljemidler fordelt af Rønne-Knudsker Byting, Gudhjem By- og Museumsforening og Hasle Byting.

En stor tak til/ Thanks to: Gudhjem Erhvervsforening, Spektakel, M/S Thor, Provianten, Dansk Rakkerpak, Cafe Klint, Cafe Norresân, Gudhjem Camping, Team Bornholm, Ruske Living, Gudhjem Is, Scala Gudhjem, Dagli´ Brugsen Gudhjem, Aakirkeby Hallerne, Mostballaden, Tejn IF, Bornholms Teater, Wonderfestival, Nyvest Centret, Svaneke IF, Restaurant Brøddan, Musikhuzet, Grønbechs Gård, Bornholms Folkebiblioteker, Carla Kiefer og festivalens mange frivillige!