Bornholms internationale Gadeteaterfestival i 13 år!

Dét, der gør BIGFestival til noget særligt er, at vi vælger en del forestillinger, der oprindeligt er skabt til scenen.

What makes BIGfestival special, is that we choose a number of performances that were originally created for the stage.

Vi fravælger ofte gøgl, tylskørter og røde næser – til fordel for original scenekunst og artisteri, der kan flytte, løfte og begejstre. Vi vælger at servere det hele udendørs for at bringe de utraditionelle teateroplevelser ud til publikum – Lige der, hvor du er!  Fordi det hele foregår udendørs, bliver det til en “gadeteaterfestival”.

We often eschew gags, tulle skirts and red noses in favour of original performing arts and artistry that can move, uplift and excite. We choose to present it all outdoors to bring unconventional theatre experiences to the audience – right where you are! Because we present it outdoors, it becomes a “street theatre festival”.

Festivalens formål er at præsentere publikum for en bred vifte af professionelt dansk og internationalt teater: Ny scenekunst, traditionelt gadeteater, moderne nycirkus, performance og moderne dans for et internationalt publikum i alle aldre, helt gratis!

The festival aims to introduce audiences to a wide range of professional Danish and international theatre: theatre art, classic street theatre, modern contemporary circus, performance and modern dance for an international audience of all ages –  free of charge!

Som noget helt unikt starter BIGFestival altid med en fælles åbningskabaret.
Her viser alle optrædende uddrag af deres forestillinger. Dermed får publikum en levende fornemmelse af festivalens program, imens de optrædende får en fornemmelse af hinandens forestillinger og oplever at arbejde sammen. Det har skabt kunstneriske netværk og fællesskaber på tværs af nationaliteter og genrer.

It is unique for BIGFestival to always start with a joint opening cabaret.
Here, all performers show excerpts from their performances. This gives the audience a vivid sense of the festival’s programme, while the performers get a sense of each other’s performances and a chance to work spontaneously together. This has created artistic networks and communities across nationalities and genres.

Bornholms Internationale Gadeteaterfestival – i dag BIGFestival – blev startet i 2011 af den internationale gadeteatergruppe, Dansk Rakkerpak i et samarbejde med Teaterforeningen Bornholm og den daværende formand Jette Glavind. Siden 2022 står Thomas Danielsen og Undreværket i Gudhjem for at arrangere festivalen, og vi har  – efter et par år i Hasle (2019-21) – hevet festivalen tilbage til Gudhjem. Med sine særprægede udendørs rum, gaderne der slynger sig ned mod havet og det summende ferieliv i byens havne, udgør Gudhjem nemlig den optimale scene for internationalt artisteri, dans og performance.

Bornholm International Street Theater Festival – today BIGFestival – was started in 2011 by the international street theatre group Dansk Rakkerpak in collaboration with Teaterforeningen Bornholm and its former chairman, Jette Glavind. Since 2022, Thomas Danielsen from “Undreværket” in Gudhjem have been organising the festival, and after a few years (2019-21) in Hasle, we brought the festival back to Gudhjem. With its distinctive outdoor spaces, the streets winding down to the sea and the buzzing holiday life in the town’s harbours, Gudhjem is the optimal stage for international artistry, dance and performance.

Vi samarbejder fortsat med Teaterforeningen Bornholm. Peter Krukow Pedersen, Erik Munch Hansen og Sanne Prag fra teaterforeningen er i dag nogle af BIGFestivalens bærende kræfter. Vi samarbejder også med ‘Passage Festival’ i Helsingør/ Helsingborg, ’Internationella Gatuteaterdagar’ i Halmstad og ’Street Cut’ i Næstved om at opkøbe forestillinger.

We continue to collaborate with Teaterforeningen Bornholm. Peter Krukow Pedersen, Erik Munch Hansen and Sanne Prag from the theatre association are today some of the BIGFestival’s driving forces. We also collaborate with ‘Passage Festival’ in Helsingør/Helsingborg, ‘Internationella Gatuteaterdagar’ in Halmstad and ‘Street Cut’ in Næstved to buy performances.

(Fotos: HURyCAN (ES) foto Candelaria  Antelo, Dansk Rakkerpak (DK),  foto Christian Q. Clausen, M.P.A.C (SE) foto Alex Hinchecliffe, Adréanne Thoboutot (CA) foto Jerome Van Grunderbeeck,  Les Güms (FR) foto Florian Delafourniére)

 

UNDREVÆRKET

…er en kulturforening, startet i 2016 af Helene Høm og Thomas Danielsen, der begge er kunstnere, i et nedlagt missionhus i Gudhjem. Vi arbejder for at fremme den professionelle kunst: For kunstnere og deres arbejdsprocesser (billedkunst, teater og litteratur m.m.) og for at tilbyde kunstneriske oplevelser af høj kvalitet for et offentligt publikum.
Vi samarbejder med Bornholms Teaterforening, Passage Festivalen i Helsingør, Niels Peter Kløft og “Street Cut” festivalen i Næstved om BIGFestivalen.

…is a cultural organisation founded in 2016 by Helene Høm and Thomas Danielsen, both artists, in a former mission house in Gudhjem. We work to promote the professional arts: For artists and their work processes (visual artists, theatre artists, writers etc.) and to offer high-quality artistic experiences for a public audience.
We collaborate with Bornholms Teaterforening, Passage Festivalen in Helsingør, Niels Peter Kløft and the “Street Cut” festival in Næstved on the BIGFestival.

www.undrevaerket.dk

Festival organizer: Thomas Danielsen, +45 28 12 03 35

PR, communication and catering: Helene Høm, undrevaerket@gmail.com

 

TEATERFORENINGEN BORNHOLM

…arrangerer professionelle teaterforestillinger på Bornholm og er drevet af frivillige. Stort set alt det teater, som bornholmerne kan se (ud over Bornholms Teaters produktioner) er skaffet hertil af teaterforeningen. BIGFestival er især hjulpet af formand Peter Kruckow, kasserer Erik Munk Hansen, bestyrelsesmedlem Sanne Prag og fhv. formand gennem 27 år Jette Glavind Pedersen

The theater association Bornholm organize professional theater performances on Bornholm and is driven by volunteers. Almost all the theater plays that the population on Bornholm can see (in addition to Bornholms Teater’s local productions) has been invited here by the theater association. BIGFestival is organized with special assistance from president Peter Kruckow, Erik Munk Hansen and Sanne Prag, as well as the associations former president through 27 years, Jette Glavind Pedersen.

 

       

 

 

 

 

 

.